Power Supply

Power Supply

Power Supply มีหน้าที่แปลงกระแสไฟฟ้าเพื่อจ่ายให้อุปกรณ์ต่างๆ ทำงาน
Visitors: 133,705